VTR
โครงการตามนโยบายรัฐบาล "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา
 


VTR
เก็บตก "กีฬาชาวค่าย" ณ ค่ายพักแรมนันทนาการ 
ประจำปีการศึกษา 2558-2559 สพล.เชียงใหม่

 
VTR
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ข่าว::การสัมมนา
"พัฒนาการพลศึกษาและกีฬาสู่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ"

กยศ. รวมใจปัน โลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์

รอง
อธิการบดี มอบทุนอัดฉีดนักกีฬา

VTR
โครงการ"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ และขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ และ ใบสมัครแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

Website รายงานตัว สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบทั่วไป)
หมายเหตุ :
- สิ้นสุดการรายงานตัวผ่านระบบ วันที่ 21 เมษายน 2559
- ให้ ผู้ที่รายงานตัวปริ้นหลักฐานการรายงานตัวพร้อมกับเอกสารการตรวจสุขภาพมาให้เรียบร้อยประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่า สพลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบทั่วไป 59)
Download ใบตรวจสุขภาพร่างกาย


แบบประเมินการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโท
ประกาศ เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป


ประมวลภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์มาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 University Sports Tournament of Chiang Mai 6th 2016 (USTCM 2016) และการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างททีมจาก สพล.เชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ประมวลภาพ บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2557

 

 

อ่านข่าวทั้งหมด >>>
จำนวนผู้ชม ::
61462
user name
Password.

แบบประเมินการสอนออนไลน์
.
งานประชาสัมพันธ์
สพล.เชียงใหม่แฟนเพจ

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ขยายการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานรองอธิการบดี กลุ่มแผนและพัฒนา
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
งานทะเบียนและวัดผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน
สารสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาระบบข้าราชการ งานวิจัยและพัฒนา
งานองค์การนักศึกษา งานพยาบาล
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานประชาสัมพันธ์
งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ/ยานพาหนะ
งานการเงินและบัญชี งานธุรการ/งานบุคคล
    ห้องสมุด e-library

รายชื่อนศ./ศิษย์เก่า
ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

ข้อมูลอาคารเรียน
ที่พักยานพาหนะ

หลักสูตรที่เปิดเรียน

ข้อมูลนักศึกษา
และบัณฑิต

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อภายใน
สภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา
     
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446

< ติดต่อ Webmaster >