0146-อ.สุรพล วงษ์สถิตย์-1 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 137,7711
0146
B111
ED 137,7711
0146
B111
ED 137,7711
0146
B111
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 137,8812
0146
CC01,CC02
ED 137,8812
0146
CC01,CC02
ED 137,8812
0146
CC01,CC02
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 137,8815
0146
CC02
ED 137,8815
0146
CC02
ED 137,8815
0146
CC02
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
====== อาจารย์ ======
0146 อ.สุรพล วงษ์สถิตย์-1
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8812 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B111 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-204
CC01 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301-1
CC02 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302-1