B104-สนามแบดมินตัน จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR B08,B104
C086
r201
AR B08,B104
C086
r201
AR B08,B104
C086
r201
 


 


พุธ AR E05,B104
C086
r401
AR E05,B104
C086
r401
AR E05,B104
C086
r401
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


AR B08,B104
C086
r202
AR B08,B104
C086
r202
AR B08,B104
C086
r202
 


 ====== รายวิชา =====
AR B08 พล031025 แบดมินตัน
AR E05 พล 031025 แบดมินตัน
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
B104 สนามแบดมินตัน
====== นักศึกษา ======
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202