C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR B08,B104
C086
r201
AR B08,B104
C086
r201
AR B08,B104
C086
r201
 


 


พุธ AR E05,B104
C086
r401
AR E05,B104
C086
r401
AR E05,B104
C086
r401
SE 000,5513
C086
H301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE E05,5513
C086
H201
SE E05,5513
C086
H201
SE E05,5513
C086
H201
SE E05,5513
C086
H201
 


ศุกร์ SE SE9,6615
C086
H301
SE SE9,6615
C086
H301
 


 


 


AR B08,B104
C086
r202
AR B08,B104
C086
r202
AR B08,B104
C086
r202
 


 ====== รายวิชา =====
AR B08 พล031025 แบดมินตัน
AR E05 พล 031025 แบดมินตัน
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE E05 วท073122 พฤติกรรมสุขภาพ
SE SE9 วท072018 โภชนากร
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
B104 สนามแบดมินตัน
5513 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202