C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 110,B114
C024,C114
C004
ED 110,B114
C024,C114
C004
ED 110,B114
C024,C114
C004
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 110,B115
C114
C005
ED 110,B115
C114
C005
ED 110,B115
C114
C005
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 110,B114
C024,C114
C007
ED 110,B114
C024,C114
C007
ED 110,B114
C024,C114
C007
 


 


ED 145,B114
C114
C002
ED 145,B114
C114
C002
ED 145,B114
C114
C002
 


 


พฤหัสบดี ED 145,B115
C114
C001
ED 145,B115
C114
C001
ED 145,B115
C114
C001
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 110,B114
C024,C114
C003
ED 110,B114
C024,C114
C003
ED 110,B114
C024,C114
C003
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED 145 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
====== อาจารย์ ======
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302