0048-พล041012 ฟุตซอล Sec.1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W22,B127
C111
0048
ED W22,B127
C111
0048
ED W22,B127
C111
0048
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED W22 พล 041012 ฟุตซอล
====== อาจารย์ ======
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
B127 สนามฟุตซอล
====== นักศึกษา ======
0048 พล041012 ฟุตซอล Sec.1