B119-สนามเทนนิส จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR M37,B119
C034
AM31
AR M37,B119
C034
AM31
AR M37,B119
C034
AM31
 


 


อังคาร SE S35,B119
C068
SS32
SE S35,B119
C068
SS32
SE S35,B119
C068
SS32
 


 


SE S35,B119
C068
SS31
SE S35,B119
C068
SS31
SE S35,B119
C068
SS31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S18,B119
C068
SS12
SE S18,B119
C068
SS12
SE S18,B119
C068
SS12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M37 พล 031019 เทนนิส
SE S35 วท 083215 การฝึกสอนและการจัดการกีฬาเทนนิส
SE S18 วท 081214 เทนนิส
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B119 สนามเทนนิส
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102