C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR M26,B121
C104
AM21
AR M26,B121
C104
AM21
AR M26,B121
C104
AM21
 


 


อังคาร ED D36,8814
C104
PH33
ED D36,8814
C104
PH33
 


 


 


AR M26,B121
C104
AM22
AR M26,B121
C104
AM22
AR M26,B121
C104
AM22
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED D36,7711
C104
PH32
ED D36,7711
C104
PH32
 


 


 


พฤหัสบดี ED D36,8817
C104
PH34
ED D36,8817
C104
PH34
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED D36,8815
C104
PH31
ED D36,8815
C104
PH31
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M26 พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED D36 สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1
8814 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301