B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E16,B102
C001,C041
PH12
ED E16,B102
C001,C041
PH12
ED E16,B102
C001,C041
PH12
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P18,B102
C154
EP12
ED P18,B102
C154
EP12
ED P18,B102
C154
EP12
 


 


ศุกร์ ED P18,B102
C041,C154
EP13
ED P18,B102
C041,C154
EP13
ED P18,B102
C041,C154
EP13
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E16 พล041086 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ED P18 พล041086 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C001 อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103