B104-สนามแบดมินตัน จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P46,B104
C086
EP43
ED P46,B104
C086
EP43
ED P46,B104
C086
EP43
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P46,B104
C086
EP41
ED P46,B104
C086
EP41
ED P46,B104
C086
EP41
 


 


ED P46,B104
C086
EP42
ED P46,B104
C086
EP42
ED P46,B104
C086
EP42
 ====== รายวิชา =====
ED P46 พล031182 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
====== อาจารย์ ======
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
B104 สนามแบดมินตัน
====== นักศึกษา ======
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402