B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED P26,B109
C141
EP22
ED P26,B109
C141
EP22
ED P26,B109
C141
EP22
 


อังคาร  


ED P26,B109
C141
EP23
ED P26,B109
C141
EP23
ED P26,B109
C141
EP23
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P26,B109
C141
EP21
ED P26,B109
C141
EP21
ED P26,B109
C141
EP21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P26 พล031333 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201