B104-สนามแบดมินตัน จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P36,B104
C086
EP31,EP32
ED P36,B104
C086
EP31,EP32
ED P36,B104
C086
EP31,EP32
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S17,B104
C086
SS12
SE S17,B104
C086
SS12
SE S17,B104
C086
SS12
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S17,B104
C086
SS11
SE S17,B104
C086
SS11
SE S17,B104
C086
SS11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P36,B104
C086
EP33,EP34
ED P36,B104
C086
EP33,EP34
ED P36,B104
C086
EP33,EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED P36 พล031116 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
SE S17 วท081223 : แบดมินตัน
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
B104 สนามแบดมินตัน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304