C056-อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M34,B108
C056
AM31
AR M34,B108
C056
AM31
AR M34,B108
C056
AM31
 


 


AR M34,B108
C056
AM32
AR M34,B108
C056
AM32
AR M34,B108
C056
AM32
 


 


พุธ ED H00,D304
C056
EP24
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M34 พล031107 : มวยไทย
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
D304 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher 2)
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204