กรรมการวิทยาเขต

สรุปมติประชุม กกว. ครั้งที่ 7/63
รายงานการประชุม กกว. ครั้งที่ 6/63
รายงานการประชุม กกว.ครั้งที่ 5/63
รายงานการประชุม กกว. ครั้งที่ 4/63
รายงานการประชุม กกว. ครั้งที่ 3/63
รายงานการประชุม กกว. ครั้งที่ 2/63
รายงานการประชุม กกว. ครั้งที่ 1/63
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 7/61
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 7/62
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6/62
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/62
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/62
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/62
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 2/62
สรุปมติประชุม กกว. ครั้งที่ 1/62
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/61
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/61
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/61
สรุปมติประชุม กกว. ครั้งที่ 2/61
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 1/61
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446