...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6 ปี 60
หัวข้อข่าว:: สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/60
หัวข้อข่าว:: สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 3/60
หัวข้อข่าว:: สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 2/60
หัวข้อข่าว:: สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่1/60
หัวข้อข่าว:: รายนามคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: สรุปมติประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 5/2559