ระบบการจัดการไฟล์ข้อมูล e-learning
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน

ข้อความที่ต้องการแสดงบนลิงค์

แนบไฟล์ ::


หมายเหตุ :: ไฟล์ที่อัพโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 7 MB. ครับ
*** ไฟล์ที่ทำการอัพโหลดจะต้องตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!! เนื่องจากโปรแกรมไม่รองรับชื่อไฟล์ภาษาไทย... ***
ชนิดไฟล์รองรับ PDF, DOC, DOCX, PTT, PTTX, XLS, XLSX, JPG, GIF และอื่นๆหากระบบมีปัญหา กรุณาติดต่อ Admin 090-2746002