ส่วนจัดการเว็บลิงค์ e-learning

ป้อนรหัสผ่าน
ประเภทเว็บลิงค์ หรือ แอพพลิเคชั่น
FACEBOOK
Google Form
Google Plus
Instagram
Skype
Twitter
Video call / Video Conference
Youtube
ZOOM
แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
ข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าเว็บไซต์
คัดลอกชื่อลิงค์จากเว็บ/App แล้ววางลงในช่อง หรือ พิมพ์ลิงค์เว็บ/Appลงในช่อง (ตัวอย่างเช่น www.facebook.com/kru-jack )