226 ครั้ง
e-education
อาจารย์
e-education
นักศึกษา
ตารางเรียน
ตารางสอน
TNSU.CMI
งานประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์
รหัส : CH184 อาจารย์ผู้สอน : ญวิช ดวงใจ

เว็บการเรียนการสอนออนไลน์(e-learning) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
ท่านผู้สอนสามารถพิมพ์ข้อความใดๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ลงในส่วน
ของหน้าต่างช่องนี้ และท่านสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความได้ด้วยตัวท่านเอง นอกจากนี้
ท่านยังสามารถนำลิงค์คลิปยูทูปสื่อการสอนนำมาแสดงบนหน้าเว็บนี้ได้ทันที รวมทั้งสามารถแปะลิงค์
Social Media ของท่านลงบนเว็บนี้เช่น facebook youtube googleform twitter zoom ฯลฯ
รวมทั้งสามารถ Upload ไฟล์งาน บทเรียน สื่อการสอนPowerpoint PDF เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
Download ไฟล์งานของท่านมาใช้ในการเรียนการสอนได้ทันที โดยผู้สอนทุกท่านจะมีเว็บไซต์เป็นของ
ตัวท่านเอง คือ www.ipecm.ac.th/e/CHเลขรหัส3ตัวของท่าน
ตัวอย่างเช่น www,ipecm.ac.th/e/CH001 คือเว็บของท่านรองอธิการบดี ดร.จารุวัฒน์ เป็นต้น

 

มาร์ชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่


 
เว็บลิงค์ / แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนออนไลน์
e-learning การเรียนการสอนออนไลน์
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เนื้อหาวิชา/ไฟล์งาน
e-learning มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
 
คู่มือ/วิธีการใช้งาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446