มคอ.3-พื้นฐานการศึกษา
เปรียบเทียบ-สาชาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
มคอ.3-วิธีสอนสุขศึกษา
เปรียบเทียบ-สาชาวิชาสุขศึกษา
มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์
 
a