ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รายชื่อนศ./ศิษย์เก่า
ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

ข้อมูลอาคารเรียน
ที่พักยานพาหนะ

หลักสูตรที่เปิดเรียน

ข้อมูลนักศึกษา
และบัณฑิต
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพล.เชียงใหม่
คณะผู้บริหารร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
และพิธีดำหัวผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
สพล.เชียงใหม่ เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัว
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561
       
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
       
 


ประกาศ ขอยกเลิกประกาศ (ลงประกาศวันที่ 11 เมษายน 2561)
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป

และขอใช้ประกาศฉบับใหม่ (ลงประกาศวันที่ 19 เมษายน 2561)

คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และ
มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป
แก้ไข 19 เมษายน 2561
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ประเภททั่วไป (รอบ 2)
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
และสอบปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561
ประเภททั่วไป

ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ
กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ โทร.053-223320
และในวันสอบข้อเขียน(31 มีนาคม 2561)
ให้มาติดต่อที่ห้องวิชาการเวลา 08.00-08.30 เท่านั้น
พร้อมนำหลักฐารการสมัครและการชำระเงินมาแสดง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โหลดใบสมัคร
โหลดใบสมัคร โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
       
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาต่อใน สพล.เชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
(ประเภททั่วไป)
Download "ใบเลือกหน่วยสอบ"
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
(ประเภททั่วไป)
       
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สพล.เชียงใหม่
ปีการศึกษา2561(ประเภทโควตา)
Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาใน สพล.เชียงใหม่
       
ลิงค์รายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ลิงค์การรับสมัครเข้าเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
       
แจ้งเรื่องกำหนดการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป
ของสพล.เชียงใหม่ ขอเลื่อนกำหนดการ
รับสมัคร และการสอบเข้ารับการอบรม
ออกไป ส่วนกำหนดการที่แน่นอนจะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์สถาบัน
ตารางสอน/ตารางเรียน
ตารางการใช้ห้อง
ภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกที่นี่
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายส าหรับนักเรียน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ตารางการอบรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายส าหรับนักเรียน
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร
ู้
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 โรงแรมบัวรายา เลขที่ 234/18 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 053 218 083
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ ภาษาจีน) รุ่นที่ 1
ผู้สอบอบรมมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) ภาษาจีน สำรอง
ลำดับที่1 นายกรรศักดิ์ แซ่ม้า ให้ติดต่อกลับเบอร์ 082-0794714 ด่วนค่ะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ ภาษาเกาหลี) รุ่นที่ 1
  หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในวันที่ 7 เมษายน เวลา 08.00น.
ณ. ห้องสโมสรข้าราชการ อาคารเอราวัณ ชั้น 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ ภาษาเกาหลี) รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ ภาษาจีน) รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 1


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเชตเชียงใหม่
[] แจ้งเรื่องใบคุณวุฒิ(คณะศึกษาศาสตร์ สำเร็จภาคปลาย 2560)
[] ประกาศแจ้งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2-60
[] รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2-60(สำหรับชั้นปีที่ 1-5)ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
[] รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2-60
[] รายมีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน(ทบ.5หลังกำหนด)2-60ลงทะเบียนในระบบ วันที่ 25-29ธ.ค.60
[] รายชื่อผู้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน(เปิดทบ.5)ภาคเรียน2/60 ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
[] ข้อควรรู้ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
[] แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
[] แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพล.เชียงใหม่
>> งบทดลอง ธ.ค 2560
>> งบทดลอง พ.ย 2560
>> งบทดลอง ต.ค 2560
>> ใบสำคัญรับเงิน
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร
>> สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/60
>> สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 3/60
>> สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 2/60
>> สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่1/60
>> รายนามคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
>> สรุปมติประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 5/2559
>> สรุปมติประชุม กก.บริหารความเสี่ยง1-59
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ติดตามข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้ที่ >> http://sci2557.blogspot.com/
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
>> ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานรองอธิการบดี กลุ่มแผนและพัฒนา
>> รายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
>> รายงานการประชุมครั้งที่6/2560
>> รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 5/2560
>> รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>> แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
>> ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
>> ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
>> ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
>> ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานทะเบียนและวัดผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน
>> แจ้งเรื่องใบคุณวุฒิ(คณะศึกษาศาสตร์ สำเร็จภาคปลาย 2560)
>> ประกาศแจ้งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2-60
>> รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2-60(สำหรับชั้นปีที่ 1-5)ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
>> รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2-60
>> รายมีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน(ทบ.5หลังกำหนด)2-60ลงทะเบียนในระบบ วันที่ 25-29ธ.ค.60
>> รายชื่อผู้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน(เปิดทบ.5)ภาคเรียน2/60 ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
>> แบบฟอร์ม..ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอนปี 61_แบบใหม่ ประชุมวัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
>> ตัวอย่าง มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14-09-2017
>> แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 (แบบใหม่)
>> แบบฟอร์ม มคอ.5 สำหรับทุกคณะ
>> แบบฟอร์ม มคอ.3 สำหรับทุกคณะ
>> แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 57
สารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> รายชื่อ กรรมการฝ่ายประมวลผล
>> รายชื่อเว็บลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> SAR หลักสูตร ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ป.ตรี ฉบับปรับปรุง
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง 3 ม.ค. 60
>> คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
>> แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
งานพัฒนาระบบข้าราชการ งานวิจัยและพัฒนา
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
>> แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
>> แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
>> เอกสารเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1-ด.
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา
>> รายงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2558
องค์การนักศึกษา งานพยาบาล
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
>> FIRST AID1
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานประชาสัมพันธ์
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ/ยานพาหนะ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
>> e-budding.docx
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานการเงินและบัญชี งานธุระการ / งานบุคคล
>> งบทดลอง ธ.ค 2560
>> งบทดลอง พ.ย 2560
>> งบทดลอง ต.ค 2560
>> ใบสำคัญรับเงิน
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร ห้องสมุด e-library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวนผู้ชม ::
314684
.
User name
Password..
ข้อมูลตารางเรียน/ตารางสอน
ตารางสอน / ตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


Download ตารางที่นี่
ภาคเรียนที่ 1/2557
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2558
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกระบี่
สภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา
   
ลิงค์หน่วยงานภายในสถาบัน
คณะกรรมการวิทยาเขต
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สำนักงานรองอธิการบดี
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
งานทะเบียนและวัดผล
สารสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบข้าราชการ
งานองค์การนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานอาคารสถานที่
งานการเงินและบัญชี
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร
ฝ่ายบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มแผนและพัฒนา
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
งานพยาบาล
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ/ยานพาหนะ
งานธุรการ/งานบุคคล
ห้องสมุด e-library
   
 
ข่าวประกาศรับสมัครงาน / งานประจำ / งาน Parttimee
[] สระว่ายน้ำ สพล.เชียงใหม่ รับนักศึกษาทำงาน Parttime เวลา 16.30 - 20.00 น.ค่าตอบแทนวันละ 100 บาท สนใจติดต่อ อ.รุ่งนภา/อ.อรรถพร ได้ที่ห้องห้องทะเบียน สพล.เชียงใหม่
 
โพสข่าวรับสมัครงาน
 
 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446