เข้าชมเว็บ : 643201   ครั้ง
 
 

E-education อาจารย์

E-education นักศึกษา

Fan Page
ระบบรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมวิชาการ โทร. 053-223320
 


 
 
 
โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำรุ่นที่ 6
การประชุมอำนวยการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “ พลศึกษาเกมส์ ”
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น
การอบรมผู้ตัดสินเทเบิลเทนนิส  ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562
การฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล ร่วมกับ จูเนียร์ เอ็น บี เอ (Jr.NBA) โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งประชาชนภายในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 300 คน เข้ารับการอบรม
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
แผนที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาาเขตเชียงใหม่
   
ดูข่าวทั้งหมด

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2562 (กีฬานักเรียน)

กีฬากรีฑา
ระเบียบการสมัคร
โปรแกรมการแข่งขัน ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2562
โปรแกรมการแข่งขัน ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2562
โปรแกรมการแข่งขัน ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2562
ลิงค์สมัครแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่่

[] ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2562
[] สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
[] รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-62
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1(ทุกคณะ)
[] กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่1-62(เริ่มลงทะเบียนในระบบ วันที่18-26 ก.ค.62
[] รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่1-62
[] รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิดเพิ่ม(ทบ.5)ภาคเรียนที่1-62
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่5(คณะศึกษาศาสตร์)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่4(ทุกคณะ)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่3(ทุกคณะ)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่2(ทุกคณะ)
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
[] แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
[] แบบฟอร์มการพบนักศึกษา(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในความปกครองทุกวันพุธ)

ปฏิทินตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเชีบน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติระดับปริญญาตรี
ประเภททั่วไป รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2562
การกรอกข้อมูลเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
คำขอมีปัตรประจำตัว สำหรับข้าราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ประเภททั่วไป รอบที่ 4 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 Admission รอบ 4 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป รอบ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติประเภททั่วไป รอบที่ 2
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 การรับแบบ Admission ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
ประกาศรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป(ลำดับสำรอ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

       
     
 
     
 
กรรมการวิทยาเขต
www.ipecm.ac.th/committee
งานบุคคล/กลุ่มงานบริหาร
www.ipecm.ac.th/manage
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/61
>> สรุปมติประชุม กกว. ครั้งที่ 2/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 1/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6 ปี 60
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์
www.ipecm.ac.th/education
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
www.ipecm.ac.th/science
>> มคอ.3-พื้นฐานการศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
>> มคอ.3-วิธีสอนสุขศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาสุขศึกษา
>> มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ติดตามข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้ที่ >> http://sci2557.blogspot.com/
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์
www.ipecm.ac.th/liberal-arts
บัณฑิตวิทยาลัย
www.ipecm.ac.th/masterdegree
>> ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/office
กลุ่มแผนและพัฒนา
www.ipecm.ac.th/plan
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 6/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
>> รายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2561
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565
>> รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
>> ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565
>> แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>> แผนงานโครงการ
>> แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>> แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
www.ipecm.ac.th/student-affairs
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
www.ipecm.ac.th/sports-excellence
>> ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
>> ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
>> ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ทะเบียนและวัดผล
www.ipecm.ac.th/register
หลักสูตรและแผนการเรียน
www.ipecm.ac.th/course
>> รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-62
>> สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
>> รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1(ทุกคณะ)
>> กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่1-62(เริ่มลงทะเบียนในระบบ วันที่18-26 ก.ค.62
>> รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่1-62
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิดเพิ่ม(ทบ.5)ภาคเรียนที่1-62
>> ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1-62 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (ปรับแก้ไข)
>> ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1-62 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
>> ตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2562
>> แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอนและรายวิชารายภาค Update 9-11-2561
>> แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนตลอดหลักสูตร Update 9-11-2561
>> รายงานการประชุมวัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
สารสนเทศ
www.ipecm.ac.th/it
งานประกันคุณภาพการศึกษา
www.ipecm.ac.th/quality-assurance
>> รายชื่อเว็บลิงค์
>> รายชื่อ กรรมการฝ่ายประมวลผล
>> รายชื่อเว็บลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> SAR หลักสูตร ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ป.ตรี ฉบับปรับปรุง
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง 3 ม.ค. 60
>> คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
>> แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
งานพัฒนาระบบข้าราชการ
www.ipecm.ac.th/sector-development
งานวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/research
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
>> แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
>> แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
>> เอกสารเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1-ด.
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา
>> รายงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2558
องค์การนักศึกษา
www.ipecm.ac.th/student-organizations
งานพยาบาล
www.ipecm.ac.th/ward
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
>> FIRST AID1
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
www.ipecm.ac.th/guidance
ประชาสัมพันธ์
www.ipecm.ac.th/information
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
อาคารสถานที่
www.ipecm.ac.th/building-site
พัสดุและยานพาหนะ
www.ipecm.ac.th/procurement
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
>> e-budding.docx
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
การเงินและบัญชี
www.ipecm.ac.th/finance
ธุรการสำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/personnel
>> ใบสำคัญรับเงิน
>> ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
>> ขออนุมัติโครงการวิจัย
>> ขออนุมัติโครงการ
>> ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร
ห้องสมุด
www.ipecm.ac.th/library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446