รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 6/2561
รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2561
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
a
a