...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
หัวข้อข่าว:: รายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2561
หัวข้อข่าว:: รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
หัวข้อข่าว:: รายงานการประชุมครั้งที่6/2560
หัวข้อข่าว:: รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 5/2560
หัวข้อข่าว:: รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2560
หัวข้อข่าว:: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559