สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บ
2174
ครั้ง
 
 
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-326

 

 

เหลือเวลาอีก

6

เดือน

 
พลศึกษาเกมส์ 44
Facebook Fanpage
Live!
ถ่ายทอดสด
โปรแกรมและ
สรุปผลการแข่งขัน
พลศึกษาเกมส์ 44
@Line
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่
         
กำหนดการแข่งขัน
แผนผังสนามแข่งขัน
กำหนดการประชุม
ผู้จัดการทีม
หมายเลขติดต่อ
ประสานงาน
โปรแกรมการแข่งขัน
DayByDay
         
งานประชาสัมพันธ์
สพล.เชียงใหม่
Fanpage
สพล.เชียงใหม่
Fanpage
ตารางสรุปเหรียญรางวัล
ประจำวัน
     
เชียงใหม่พร้อมเปิดรับระดับปริญญาเอก
และเป็นเจ้าภาพกีฬาสถาบันการพลศึกษาฯ
ครั้งที่ 44
     
       
กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
 

ประจำวันที่..........เดือน กันยายน 2562
ลำดับที่
วิทยาเขต
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่        
2
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ        
3
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี        
4
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ        
5
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร        
6
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่        
7
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง        
8
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์        
9
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม        
10
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา        
11
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง        
12
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ        
13
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร        
14
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย        
15
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี        
16
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง        
17
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี        
รวม
       
 

ประจำวันที่..........เดือน กันยายน 2562

ฟันดาบ

ฮอกกี้
 
 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446