...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: ยุทธศาสตร์ม.การกีฬาแห่งชาติ วข.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ กิจกรรม งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หัวข้อข่าว:: รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หัวข้อข่าว:: ประกาศใช้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 - 2568
หัวข้อข่าว:: ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565
หัวข้อข่าว:: แผนงานโครงการ
หัวข้อข่าว:: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559