งานประกันคุณภาพการศึกษา

SAR58 หลักสูตร ปริญญาโท.docxปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ป.ตรี ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59 ปรับ .doc
แบบฟอร์ม SAR คณะ 59 ปรับปรุง 3 มค 60.docx
คำอธิบายเพิ่มเติม.pdf
แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59.docx
แบบฟอร์ม SAR คณะ ฉบับปรังปรุง ปีการศึกษา59.docx
qa_member08072559_3.pdf
qa_member08072559_2.pdf
qa_member08072559_1.pdf
kkk.pdf
ooo.pdf
ST.HED.pdf
ppp.pdf
ggg.pdf
yyy.pdf
rrr.pdf
ttt.pdf
zzz.rar
hhh.pdf
5.1.pdf
6.pdf
5.pdf
4.pdf
3.pdf
2.pdf
1.pdf
5.2.pdf
2.3.pdf
1.4.pdf
iqa_2558.pdf
6.5 CAR57-CM-edu-.pdf
6.4-CAR57-CM-edu-.pdf
6.4-CAR57-CM-edu-.pdf
6.3-CAR57-CM-art-.pdf
6.3-CAR57-CM-art-.pdf
6.2.3 CAR57 CM sci.pdf
6.2 SAR57 CM sci.pdf
SAR 57.rar
bc-news.jpg
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446