...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: 4.สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หัวข้อข่าว:: 3.รายงานผลการบริหารความเสี่ยง-ปี-63
หัวข้อข่าว:: 2.ประกาศนโยบายความเสี่ยง-63
หัวข้อข่าว:: 1.ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อข่าว:: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่