กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กำหนดการปฏิบัตินิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2559 (4 ก.ค. 59)
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก
ประกาศ
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446