งานพยาบาล

งานบริการห้องพยาบาล อัพเดต ปีการศึกษา 2565
ประกาศ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการสอนแบบปกติ On-site
รายงานผลการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-site ปีการศึกษา 2565
งานบริการห้องพยาบาล อัพเดต พค 64
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 มกช ชม
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446